Μιράν

Το Σάββατο 20/02/2016 και ώρα 11.30- 14.30, ο Αλέξανδρος θα βρίσκεται στο κατάστημα του Μιράν στον Πειραιά, στην οδό Τσαμαδού 2. 

Το Σάββατο 20/02/2016 και ώρα 11.30-14.30, ο Αλέξανδρος θα βρίσκεται στο  κατάστημα του Μιράν, στον Πειραιά, στην οδό Τσαμαδού 2.

×