Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών/μελών (εφ’ εξής: Χρήστες) από το studio sidayes by Alexandros Papandreou (εφ’ εξής: εταιρεία) η οποία είναι ιδιοκτήτρια, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων του δικτυακού τόπου www.sidayes.gr, κατά την εγγραφή τους ή κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου www.sidayes.gr. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων / υπηρεσιών / επιλογών / περιεχομένων του www.sidayes.gr, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας.

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας, δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του Χρήστη. Για την εγγραφή του Χρήστη στην λίστα παραληπτών (mailing list) για την αποστολή από την εταιρεία των ενημερωτικών δελτίων (newsletter) του www.sidayes.gr , θα ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες ήτοι το όνομα, το επίθετο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας, η πόλη, το τηλέφωνο, το email σας και ο τομέας δραστηριότητάς του χρήστη. Επίσης κατά την αποστολή της φόρμας εγγραφής στην εταιρεία συλλέγεται και η IP του Χρήστη καθώς και αποστέλλεται cookie στον υπολογιστή του Χρήστη.

Για την συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας επικοινωνίας του www.sidayes.gr από τον Χρήστη, θα ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα, το επίθετο και το email του Χρήστη. Το www.sidayes.gr συλλέγει τα παραπάνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα όταν ο χρήστης εγγράφεται στις λίστες παραληπτών (mailing list) για την παραλαβή των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) του www.sidayes.gr και όταν παραλαμβάνει την φόρμα επικοινωνίας που αναφέρεται πιο πάνω.

Η διεύθυνση ip καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στο www.sidayes.gr. Η διεύθυνση ip κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφάλειας των συστημάτων του www.sidayes.gr (server, database, δικτύου κλπ) ενώ παράλληλα αξιοποιείται για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του www.sidayes.gr δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί -τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας- από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.

Cookies

Το www.sidayes.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες τουwww.sidayes.gr , όπως ενδεικτικά:

1. Για την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών στους χρήστες

2. Για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας. Ο χρήστης του www.sidayes.gr μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες του www.sidayes.gr, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση.

Το www.sidayes.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές) και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για:

1. την εκπλήρωση των όρων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το www.sidayes.gr στους χρήστες του

2. την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του δικτυακού τόπου.

Κατ’ εξαίρεση το www.sidayes.gr μπορεί να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:

1. Έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων.

2. Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή

2. ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το www.sidayes.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν και να τα επικαιροποιήσουν ή και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους.

3. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Το www.sidayes.gr δύναται να περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.sidayes.gr για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

4. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του www.sidayes.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το www.sidayes.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών.

Η χρήση των Υπηρεσιών του www.sidayes.gr συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.sidayes.gr.

×