Μαγειρική Σκευωρία

Eάν κάποιος λοιπόν θέλει να πετύχει το στόχο του χρειάζεται τα κατάλληλα όπλα. Στην περίπτωση του Αλέξανδρου εκτός από τα σκεύη ηδονής και τη στρατηγική του τον βοήθησε το ταλέντο του και ο νεανικός αυθορμητισμός.

Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα

×